Trainingsmethoden

Wij hanteren diverse methoden voor de begeleiding en stimulering van studenten, ondernemers en (zorg)professionals.

Design Thinking Methode

Design Thinking is een methodologie die gebruikt wordt om problemen op te lossen. De Design Thinking Methode is bij uitstek geschikt voor het oplossen van zeer complexe problemen. De mens staat centraal binnen de methodiek door problemen steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren. Er worden oplossingsrichtingen bepaald met brainstormsessies, waarna je met de Design Thinking Methodiek direct een prototype maakt en de oplossing test in de praktijk. De methode bevat 5 fasen:

  1. Heb empathie.

  2. Definieer het probleem.

  3. Genereer ideeen.

  4. Maak een prototype.

  5. Test de oplossing.

Cruciale Vrienden Methode

Een cruciale vriend stelt vanuit een vriendschappelijke relatie kritische vragen. Dit is een systematiek om studenten te helpen om nieuwe ideeën voor hun eigen bedrijf te ontwikkelen. De manier van vragen stellen is opbouwend. De ‘Cruciale Vriend’ is een door Health Hub Roden ontwikkelde variant op de Kritische Vriend-methode van het lectoraat Ondernemen in Verandering van Hanzehogeschool Groningen / Alfa-college.

De cruciale vriend is een krachtig idee, misschien omdat er een inherente spanning in zit. Vrienden hebben een hoge mate van onvoorwaardelijk positief aanzien. Critici zijn, in ieder geval op het eerste gezicht, voorwaardelijk, negatief en tolereren geen mislukking.

Pressure Cooker Methode

Pressure Cooker is een unieke methode die ervoor zorgt dat deelnemers in een brainstorm sneller fundamentele keuzes maken en concrete oplossingen en acties bedenken voor complexe vraagstukken. Deelnemers reageren vanuit hun intuïtie of gevoel, wat essentieel is voor creatief brainstormen. Doordat er weinig tijd is moet je wel gebruik maken van je intuïtie. Je laat dus zien dat een eventueel nadeel (weinig tijd) ook juist een voordeel kan zijn (vanuit je gevoel reageren).

Voor meer informatie neem contact op met Egbert Wiltens.