Visie & Missie

Onze visie

Inzet van innovatieve gezondheidstechnologie (health tech) kan problemen oplossen die ontstaan doordat:

  • de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt én het aantal ouderen toeneemt;

  • de zorgvraag groeit en complexer wordt door o.a. langer thuis wonen van ouderen;

  • steeds meer zorgtaken worden belegd bij de mantelzorger (familie);

  • het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de maatschappelijke, medische en zorgdomeinen groeit;

  • specialistische zorg steeds centraler wordt georganiseerd.

Afstemming op de wensen van de gebruiker, efficiënte implementatie en voldoende innovatiecapaciteit zijn belangrijke voorwaarden voor succes.


Onze missie

Health Hub Roden levert een concrete bijdrage aan de transitie van het zorglandschap vanuit een technologisch perspectief.

Door het beschikbaar stellen van onze kennis, faciliteiten en netwerk dragen we bij aan innovatieve health tech, en daarmee indirect aan kwaliteit van leven van alle mensen. We vormen een ‘hub’: een verbindende schakel tussen ondernemers, kennisinstellingen, overheid en andere betrokken organisaties. Het ecosysteem van Health Hub Roden is een omgeving waar vraagstukken vanuit het werkveld snel omgezet worden naar concepten en producten. Die worden samen met alle betrokken partijen ontwikkeld, getest en beoordeeld op wenselijkheid en (technische en bedrijfsmatige) haalbaarheid.


Health Hub Roden = a health tech innovation playground