Overeenkomst getekend voor de  'samenwerking aan transitie' 

Afgelopen dinsdag (12 maart j.l.) is de overeenkomst getekend voor de 'samenwerking aan transitie’ tussen Health Hub Roden en twee afdelingen van het UMCG te weten het Centrum voor Revalidatie en Research Support Facility (RSF). Een heugelijk moment om verdere stappen te zetten op het gebied van innovatieve (zorg en onderzoek) vraagstukken en deze vervolgens om te kunnen zetten naar haalbare concepten en/of producten voor een eindgebruiker(s).


We creëren binnen Health Hub Roden een inspirerende ‘open ruimte’ waar zorg, onderwijs- en kennisinstellingen elkaar kunnen ontmoeten, versterken en in co-creatie kunnen samenwerken. We zetten in op de toegankelijkheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van welzijn en zorg, voor nu en in de toekomst.

UMCG Centrum voor Revalidatie levert momenteel een actieve bijdrage vanuit de adaptietechniek. Vanuit de RSF wordt gekeken naar de mogelijkheden met betrekking tot de research instrumentmakerij van het UMCG.


We kijken uit naar deze samenwerking en dat we op verschillende niveaus (zorg)innovatie in werking kunnen zetten!-----------------

In het kader van onze samenwerking hebben we binnen Health Hub Roden een Foto- en doe- expositie: "Kom d'r maar es op!"  (door Gonnie van Lente - Adaptatietechnicus bij UMCG Centrum voor Revalidatie).