Health Technology

Definitie van de World Health Organization (WHO):
'Health Technology is the application of organized knowledge and skills in the form of devices, medicines, vaccines, procedures and systems, developed to solve a health problem and improve quality of lives'.

Ontwikkelingen en vraagstukken in de maatschappelijke, medische en zorgdomeinen vragen om meer inzet van health technology. Aanpassing van structuren, adoptie van technologie (door professionals en gebruikers) en voldoende innovatiecapaciteit binnen een organisatie zijn voorwaarden voor het succesvol implementeren van technologische oplossingen. Belangrijkste ontwikkelingen en vraagstukken:

 • de gemiddelde leeftijd van mensen stijgt én het aantal ouderen neemt toe;

 • de zorgvraag groeit en wordt complexer door o.a. langer thuis wonen van ouderen;

 • steeds meer zorgtaken worden belegd bij de 'burger' (familie);

 • het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten in de maatschappelijke, medische en zorgdomeinen groeit;

 • specialistische zorg wordt steeds centraler georganiseerd;

 • veel (zorg)innovaties stranden op weg naar implementatie;

 • het innovatieve aanbod sluit nog onvoldoende aan bij de vraag uit de praktijk;

 • adoptie van technologische toepassingen door professionals en gebruikers is nog vaak een struikelblok.


Technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze vraagstukken, mits het goed aansluit bij de vraag en op de juiste manier wordt geïmplementeerd. Bijvoorbeeld in de vorm van:

 • technische hulpmiddelen;

 • medische technologie;

 • (telefoon)apps;

 • domotica / robotica;

 • electronische patiëntendossiers;

 • beeldschermzorg.


Creativiteit, kennis en ervaring moeten hiervoor samenkomen. Dat gebeurt bij Health Hub Roden waar dagelijks studenten, bedrijven en (maatschappelijke, medische en zorg) organisaties samen werken aan veelbelovende innovatie-projecten.


Voorbeelden van projecten bij Health Hub Roden.


Voorbeelden health technology vindt u bijvoorbeeld ook op de website

Zorg van Nu van de Rijksoverheid.