Subsidie Mkb haalbaarheidsvoucher - Voor ondernemers met ambitie!Waarvoor is deze subsidie bedoeld? Wat levert de samenwerking met een proeftuin mij als mkb’er op? En hoe verloopt het aanvraagproces? Een greep uit de vragen die donderdagmiddag werden gesteld tijdens een geslaagd webinar over de subsidie mkb haalbaarheidsvoucher. Benieuwd naar dit webinar? Lees dan verder en kijk het webinar terug op deze pagina.

In deze notitie beschrijven wij twee voorbeeldcasussen die inzicht bieden in de activiteiten en faciliteiten die de proeftuin Health Hub Roden kan leveren in haalbaarheidsonderzoeken van Mkb-bedrijven.

We kunnen hierbij ons partnernetwerk aanboren:

We hebben bewust geen tarieven gekoppeld aan bovenstaande activiteiten/faciliteiten omdat wij maatwerk willen bieden aan Mkb-bedrijven. Om een offerte op te stellen, gaan wij graag eerst in gesprek met bedrijven over de specifieke onderzoeksvragen in het kader van haalbaarheid. In dat gesprek verkennen we ook graag of studenten van bijv. The Innovation Crew (TIC-team) van de Health Hub bij kunnen dragen aan het beantwoorden van haalbaarheidsvragen

Meer informatie? Neem dan contact op met anja.van.der.heide@healthhub-roden.nl