Organisatie

Aanleiding
Health Hub Roden is in 2016 gestart met financiering voor (eerst) vier jaar. Aanleiding was behoud en stimulering van bedrijvigheid rond medische technologie in Roden na het vertrek van een groot bedrijf uit het dorp. Dat het een goed initiatief was bleek uit de snelle groei van de Health Hub. Er ontstond een groot netwerk van relevante organisaties die zich samen inzetten voor (innovaties in) medische technologie. Het genereerde nieuwe arbeidsplaatsen en diverse start-ups. Ondernemers, studenten en mensen uit het werkveld bevolkten dagelijks de Health Hub die al snel te klein werd.


Verhuizing
Om de capaciteit te vergroten verhuisde Health Hub Roden in mei 2019 naar een groter gebouw, een voormalig fabriekspand dat helemaal werd aangepast aan de aard van haar activiteiten.


Stichting
Op 1 oktober 2020 is het ‘project’ Health Hub Roden overgegaan in de Stichting Health Hub Roden. Inhoudelijk had dit geen grote gevolgen, doel en doelgroepen zijn onveranderd. Wel heeft in de loop van de jaren het domein van de Health Hub zich verbreed en verdiept: van medische technologie naar health tech. Als gevolg van ontwikkelingen in de gezondheidssector en veranderde wet- en regelgeving (Medical Devices Regulation) richten we ons op een brede toepassing van Health Technology.

Financiering
Diverse partijen dragen in cash of in kind bij aan de exploitatie van Health Hub Roden. De belangrijkste zijn: Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld, Hanzehogeschool Groningen, Alfa-college en Noorderpoort. Daarbij genereert Health Hub Roden inkomsten vanuit de verhuur van faciliteiten en diensten.


Bestuur / governance
Health Hub Roden wordt bestuurd door de directie en de Raad van Toezicht (RvT). Aansluiting met het werkveld is van groot belang; in de RvT zijn onder andere het onderwijs (mbo, hbo), de zorgpraktijk en het bedrijfsleven vertegenwoordigd.