'Health Hub Roden heeft fysieke ruimte Zorg en Technologie te combineren'

"Binnen onze scholen Techniek en Gezondheid & Welzijn hebben we fysiek geen ruimte om Zorg en Technologie te combineren. Deze fysieke ruimte vinden we bij Health Hub Roden, waar we ook de aanbieders van zorg en techniek ontmoeten. Voor de studenten is Roden, door de goede busverbinding met Groningen, goed te bereiken", zegt Remko Lengton van Noorderpoort.

Sinds februari 2017 voeren studenten van de opleiding Verpleegkunde van Noorderpoort opdrachten uit rond het thema ‘Zorg en Technologie’. Verspreid over de week zijn groepen van circa 30 leerlingen een dagdeel in Health Hub Roden.

Remko Lengton is projectleider van het keuzedeel Zorg en Technologie van Noorderpoort en onder andere verantwoordelijk voor het vinden van relevante opdrachten. "Ik overleg met medewerkers van Health Hub Roden welke organisaties binnen hun netwerk interessant zijn om te benaderen. Onze studenten werken samen met bedrijven én kennisinstellingen (hbo en wo). Denk daarbij aan afstudeerprojecten waar mbo-studenten meewerken aan de uitvoering."

Eerstejaars studenten doen in Roden eerst ervaring op met innovatieve technieken, bijvoorbeeld door het testen van een product (bijv. robotica, domotica, zorg op afstand). Als ze vervolgens stage gaan lopen is het goed mogelijk dat ze vanuit de praktijk een interessant project meenemen om mee aan de slag te gaan. Na de stage werken ze nogmaals een half jaar in Roden. Tijdens deze periode ligt de focus op het werken met de techniek, maar ook op de begeleiding van de gebruiker. Een student moet de techniek kunnen uitleggen aan bijvoorbeeld een bewoner van een verpleeghuis.


Januari 2018