Juridische aspecten

Health Hub Roden zit samen met studenten en bedrijven vol in de ontwikkeling van een exoskelet. We willen dat het nieuwe exoskelet goedkoper en efficiënter wordt, en in de toekomst wellicht zelfs vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Bij dat laatste rijzen vragen als: ‘Welke juridische aspecten spelen een rol bij het ontwikkelproces? Waar moet het nieuwe exoskelet aan voldoen?’ Studenten Magda, Nicole, Reidina en Mariska van Hanzehogeschool Groningen HBO rechten gingen hier het afgelopen jaar mee aan de slag.

Hoe zijn jullie in contact gekomen met dit project?
Onze opleiding had een lijst met verschillende soorten projecten online gepubliceerd, waarvan dit project bij Health Hub Roden ons meteen aansprak. Vooral omdat dit een mooie kans was om echt iets te betekenen voor de maatschappij, doordat het onderzoek voor mensen met een dwarslaesie van groot belang is.

Hoe luidde de opdracht?
De originele hoofdvraag was: ‘Wordt het aangepaste en nieuwe exoskelet verzekerd door de zorgverzekeraar?’ Dit was een heel breed onderwerp, dus hebben we hem concreter gemaakt en is uiteindelijk dit onze hoofdvraag geworden: ‘In hoeverre voldoet het huidige exoskelet aan de eisen die worden gesteld volgens het onderzoek van Zorginstituut Nederland, en wat is de visie van betrokken organisaties wat betreft de functionaliteit van het exoskelet en eventuele vergoeding uit het basispakket van dit hulpmiddel zowel bij thuisgebruik als bij het gebruik in een revalidatiekliniek.’

Hoe zijn jullie te werk gegaan?
Allereerst hebben we gekeken naar de criteria waar het exoskelet aan moet voldoen om het te laten vergoeden uit het basispakket door de zorgverzekeraars. We kwamen erachter dat Zorginstituut Nederland een onderzoek heeft uitgevoerd door middel van een PICOT omtrent de duiding van het exoskelet als hulpmiddel. Zorginstituut Nederland heeft dit onderzoek niet afgerond, omdat de effectiviteit van het exoskelet niet genoeg kon worden bewezen en daardoor dus ook niet kon voldoen aan de wettelijke eis ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Daarna zijn we verder gaan onderzoeken hoe de betrokken organisaties hiernaar kijken, door middel van een interview en mailverkeer. We hebben deze organisaties gevraagd of zij in de toekomst mogelijkheden zien om dit exoskelet wel te laten vergoeden door de zorgverzekeraars.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van jullie onderzoek?
De belangrijkste conclusie die wij hebben getrokken is dat het verzekeren van het exoskelet erg moeilijk is, maar gelukkig niet onmogelijk. De belangrijkste aanbevelingen voor Health Hub Roden zijn vooral om opnieuw contact te zoeken met de organisaties waar wij ook contact mee hebben gezocht.

Hoe vonden jullie het om met ons samen te werken?
De samenwerking met Health Hub Roden hebben wij als zeer leuk ervaren. Daarbij was het fijn dat wij in coronatijd toch op locatie konden werken, aan deze opdracht én aan andere opdrachten van school. Verder was de opzet van de bijeenkomsten erg prettig en ontspannen, wat het gemakkelijker maakte om informatie met elkaar te delen. Ook de ondersteuning vanuit Health Hub Roden was erg goed. Wij hadden een zeer breed onderwerp en hebben hierin zelf moeten kaderen. Voor deze ideeën stond Health Hub Roden altijd open. Daarnaast was het heel speciaal om met Dennie (gebruiker exoskelet) samen te werken. Je raakt extra gemotiveerd, omdat je ziet wat het exoskelet voor hem betekent. Daarom doe je extra je best om te kijken wat er mogelijk is voor andere Nederlandse patiënten met een dwarslaesie die (nog) niet over over een exoskelet kunnen beschikken. Dit was een speciale toevoeging aan het project.

Heeft deze opdracht impact op hoe jullie je willen ontwikkelen in jullie vakgebied?

We vonden het erg leuk om een opdracht te doen die ook echt wat veranderen kan. Dit aspect missen we nog wel eens missen op de opleiding, maar wat we hier toch hebben kunnen doen. Daarnaast is het motiverend dat de Health Hub ons onderzoek ook echt goed kan gebruiken en dat wij er wellicht in de toekomst nog iets over horen. Mocht het de Health Hub uiteindelijk lukken om het exoskelet vergoed te krijgen, dan is het leuk om te weten dat wij hier een klein beetje aan bijgedragen hebben.