'Studenten moeten weg van het schoolterrein'

Bernoud Jonker is docent Operational Management bij de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool. Studenten van deze opleiding voeren praktijkopdrachten uit bij Health Hub Roden, zodat hij regelmatig in ons gebouw te vinden is. In dit verhaal schetst hij de meerwaarde van samenwerking met de Health Hub.

Bernoud: ‘In de driejarige opleiding Bedrijfskunde werken studenten bijna constant aan praktijkopdrachten. Als coördinator ben ik voortdurend op zoek naar organisaties die daarvoor een vraagstuk willen inbrengen. Ongeveer vier jaar geleden benaderde ik medewerkers van de Health Hub met de vraag of zij hier iets in konden betekenen. In de hub komen allerlei partijen samen en kun je gemakkelijk in contact komen met organisaties en bedrijven. Bovendien is het een plek waar echt iets gebeurt, waar geëxperimenteerd wordt en waar de praktijk het onderwijs ontmoet. Kortom: een ideale plek om bij betrokken te raken.’

Rol van bedrijfskunde
In de Health Hub wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen van vraagstukken uit zorg en welzijn. Bernoud: ‘Aan veel van deze vraagstukken zit tevens een bedrijfskundig component: Wat is de waarde van de innovatie, hoe richt ik het proces in en/of hoe kan het verbeterd worden? Studenten hebben op dit punt aan een aantal projecten een bijdrage geleverd, zoals:

  • de Carry-On (eenarmige kruiwagen);

  • een etui voor insulinespuiten;

  • een bagagedrager voor een rolstoel;

  • promotie (value proposition) van het Fablab.

De studenten beginnen met een value proposition (waardepropositie): als dat het idee is, wat is dan de waarde? Hoe spreek ik de buitenwereld aan om te zien wat die waarde is? De volgende stap is: hoe kan ik dat idee duurzaam inzetten? Met welk verdienmodel? Deze twee stappen hebben we voor diverse projecten uitgevoerd. Na de implementatie kun je bij de derde stap kijken waar processen verbeterd kunnen worden: wat is de ideale situatie? Welke veranderingen zijn nog nodig in de techniek, maar ook in de organisatie en de cultuur van het bedrijf? We leren studenten dat het niet alleen om geld draait. Duurzame en sociale impact van projecten zijn ook vanuit bedrijfskundig oogpunt interessant.

We voeren opdrachten uit voor bestaande organisaties, die een innovatie willen implementeren, maar ook voor startende ondernemers. Daarnaast werken we mee aan internationale projecten, voor organisaties die hun vleugels willen uitslaan naar het buitenland. Een mooi voorbeeld is het Exportise Talent Programme.’

Echte mensen en organisaties
Hij vervolgt: ‘Studenten vinden het altijd leuk om voor een opdrachtgever aan de slag te gaan. Om hun tanden in een echt vraagstuk in te zetten. Wat ik dan zie is dat als de opdrachtgever zich verbindt aan de groep, de groep zich ook verbindt aan de opdrachtgever. Dan gaan ze in de ‘wij’-vorm praten, dan voelen ze zich onderdeel van de organisatie. Wat ik ervaren heb in de Health Hub is dat goed communiceren met de opdrachtgever essentieel is voor het slagen van een opdracht. Het gaat om échte mensen en échte organisaties! Het is geen toneelstuk.’

We stoppen met lesgeven
‘Momenteel werken we bij de opleiding Bedrijfskunde aan de transitie naar een nieuwe onderwijsvorm, waarbij de student zichzelf moet gaan organiseren. Wij zetten straks geen praktijktrajecten meer uit, de student moet zelf opdrachtgevers benaderen. Natuurlijk is dat spannend, maar tot nu toe hebben studenten hier positief op gereageerd. Immers: praktijkonderwijs is nóg als leuker als je dat helemaal zelf mag organiseren, dat je zelf de keuze hebt gemaakt voor een opdrachtgever en een opdracht.

We stoppen dus met het traditionele lesgeven in een klaslokaal waarin veel gezonden wordt. De praktijkprojecten worden de kern en daar hangen we een aantal workshops met veel interactie aan op, over bijvoorbeeld waardepropositie of verdienmodel, of omgaan met cultuurverschillen bij internationaliseringsopdrachten’, aldus Bernoud.

Weg van het schoolterrein
‘Onderwijs is zo’n honderd jaar geleden ontstaan. Het was heel praktijkgericht, vakkennis werd overgedragen door leermeesters. Tegenwoordig dragen we in het onderwijs nog steeds kennis over, maar niet meer door leermeesters en niet meer in een relevante ruimte of setting. We zitten in klaslokalen, ruimten die op geen enkele manier inspireren of linken aan de praktijk’, zegt hij. ‘Health Hub Roden is wel een inspirerende omgeving waar ook leermeesters rondlopen. Daar komt weer energie vrij. Veel studenten vinden de reis naar Roden wel wat lastig, maar ik denk dat het juist iets toevoegt. Ze moeten van het veilige schoolterrein af en de Health Hub heeft alle componenten van de echte wereld.’

Synergie
Bernoud zegt tot slot: ‘De Health Hub sluit aan bij de regio, weet waar de vraagstukken zitten. Daarom willen we nauw blijven samenwerken om studenten interessante praktijkopdrachten te laten krijgen. Ook voor workshops, gastcolleges of andere activiteiten is de Health Hub heel geschikt. Ik geloof in synergie, die moeten we blijven opzoeken. Het moet alle partijen iets opleveren; een ‘win’ zijn voor alle betrokkenen.

Mijn boodschap is dus: organiseer meer onderwijs in de praktijk. In een inspirerende omgeving en in contact met de echte wereld, zoals bij Health Hub Roden. Laten we elkaar blijven opzoeken en zorgen voor synergie. Ik geloof in de dingen die we doen.’

1 november 2022