Bijeenkomst Do's & Don’ts van Subsidie! 


Denk je dat subsidies misschien wel iets voor jou zijn? Weet je niet waar je moet beginnen te zoeken naar subsidies? Heb je innovatieve plannen?

 

Op dinsdag 7 maart 2023 deelt het team van Ruber Acia alle do's & don'ts met je over subsidies in het algemeen en over de MIT Haalbaarheid regeling, die voor veel bedrijven (ook start-ups!) interessante kansen biedt.

 

Meld je aan via deze link of mail naar Paula: p.nordhauzen@ruberacia.nl

 

Over deze interessante MIT Haalbaarheid regeling

Ondernemers in het MKB kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. Voorwaarde is dat je een technisch vernieuwend idee hebt waarvan je wilt onderzoeken of dit haalbaar is om te ontwikkelen. De innovatie dient gericht te zijn op technisch vernieuwende producten, productieprocessen of diensten die nieuw zijn in de markt.


Het haalbaarheidsonderzoek betreft zowel het in kaart brengen van de technische haalbaarheid, alsook de economische haalbaarheid. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek dient een go/no go-besluit te zijn om te kunnen beslissen om wel/niet tot ontwikkeling over te gaan.


Subsidiabel zijn o.a. de eigen uren, kosten voor het inschakelen van een externe partij voor advies en ondersteuning en eventueel materiaalkosten ten behoeve van een trial and error onderzoek.


- Subsidiepercentage bedraagt 40%.

- Maximale subsidie €20.000,- is bij maximale projectkosten van €50.000,-.

- Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 4 april 2023.De MIT Haalbaarheid is bijzonder populair en naar verwachting zal de regeling al na de 1e dag overtekend zijn (budget uitgeput). Wij adviseren daarom vroegtijdig contact met ons op te nemen om projectideeën te bespreken.


Zo kunnen we de aanvraag tijdig voorbereiden en indienen op 4 april. Zelfs bij tijdig aanvragen is de kans echter aanwezig dat er geloot zal gaan worden om te bepalen welke projecten in behandeling genomen gaan worden.Kijk op website Ruber Acia voor meer informatie over de MIT: MIT haalbaarheid


Let op:
De regeling is nog niet gepubliceerd. Deze informatie is gebaseerd op de 2022 versie van de MIT en is onder voorbehoud. Het is mogelijk dat er wijzigingen optreden.