Exportadvies bij HHR?

Exportadvies lijkt een vreemde eend in de bijt van Health Hub Roden. Toch is er een verband, via het bedrijf Ruber Acia dat in ons gebouw is gevestigd. Het is een full service subsidieadvieskantoor met een breed portfolio. Actief op het gebied van export, maar ook gericht op expertises als innovatie (WBSO), healthcare en techniek. Het bedrijf wil ook bijdragen aan de activiteiten van de Health Hub en stelt daarvoor zijn kennis en netwerk beschikbaar. Exportadviseur Lieuwe Helmus vertelt welke rol dat heeft gespeeld binnen het Exportise Talent Programme.

Ruber Acia (latijn voor ‘rode draad’) is in december 2021 neergestreken in Health Hub Roden. Het heeft ook vestigingen in Groningen en Emmen en in totaal negen medewerkers. Het biedt subsidie- en exportadvies in allerlei sectoren. Lieuwe: ‘We hebben bewust gekozen voor de Health Hub vanwege het dynamische karakter en interactie met de studenten van de diverse (hoge)scholen en met de andere aanwezige bedrijven. Dit zorgt voor een laagdrempelig karakter en de deur staat bij ons dan ook altijd open voor een vrijblijvend gesprek of korte gerichte informatie.’

Lieuwe: ‘Ik wil in dit interview graag ons bedrijf en mezelf voorstellen, maar vooral onze toegevoegde waarde laten zien voor de Health Hub. Dat onze vestiging hier een meerwaarde heeft. Op het eerste oog lijkt ons aanbod niet direct aan te sluiten bij de zorg gerelateerde activiteiten, maar we kunnen wel degelijk iets betekenen voor bijvoorbeeld de studenten en de aanwezige bedrijven met internationale ambities.’

Lieuwe: ‘Ik vind: als je hier als bedrijf bij de Health Hub zit, dan moet je daar ook een bijdrage aan leveren’.

Hij vervolgt: ‘Via Egbert Wiltens van de Health Hub - die een groot en divers netwerk heeft - kwam ik in contact met Bernoud Jonker, docent bij de opleiding Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool. Hij coördineert - samen met Bas Baalmans van de RUG - het jaarlijkse Exportise Talent Programme. Hij vertelde dat het - mede door corona - erg moeilijk was bedrijven te vinden die wilden meewerken aan het programma. Hij was nog op zoek naar een enkele bedrijven; een deel van de studenten had nog geen project. Dat moest zo snel mogelijk opgelost worden, dus heb ik direct binnen ons netwerk gezocht naar kandidaten. Binnen een week hadden we CHD Eefting (landbouwspuitmachines) en Marlan (solid surface maatwerk) weten te overtuigen om deel te nemen aan het programma.’

Exportise Talent Programme
Het Exportise Talent Programme is een initiatief van de Hanzehogeschool en enerzijds bedoeld om studenten Bedrijfskunde hun kennis te laten toepassen in een praktijkproject. Anderzijds biedt het ondernemers met exportambities de mogelijkheid om antwoord te krijgen op hun internationale vraagstuk. De studenten maken een business case die hierop geheel is afgestemd. Ze worden daarbij ondersteund door vakdocenten en experts. Ze onderzoeken welke buitenlandse markt(en) het meest geschikt zijn en wat de beste aanpak is, maar zoomen tevens in op relevante cultuurverschillen. Na twee maanden krijgt de ondernemer een helder antwoord op zijn internationale vraagstuk.

Frankrijk en Hongarije
Lieuwe: ‘Met de twee bedrijven die wilden meewerken, was ik zelf al bezig met een traject. Voor Marlan was ik aan het oriënteren in Duitsland en ik gaf de studenten opdracht de Franse markt te verkennen voor dit bedrijf. Voor Eefting zijn ze naar Hongarije gaan kijken. Deze landen waren een bewuste keuze op basis van onder andere bevolking, koopkracht en hoe toegankelijkheid het is om een product te verkopen. Daarnaast is de taal natuurlijk ook belangrijk aspect. Engels en Duits is vaak geen probleem, maar Frans wordt al lastiger, vooral commercieel Frans. Ik wist dat er een Hongaarse student in de groep zat, dat was een bijkomend voordeel.

Door mijn betrokkenheid kon ik alles mooi vanaf de zijkant monitoren. Ik fungeerde als intermediair en beloofde de bedrijven het hele proces te begeleiden. Zij hoefden alleen de studenten te ontvangen voor een bedrijfsbezoek. Dat was door corona nog wel lastig te organiseren, maar uiteindelijk is het allemaal gelukt! De eindpresentatie van de studenten in het Rijksluchtvaart Gebouw in Eelde was een succes. Het zag er allemaal mooi en verzorgd uit, goed georganiseerd door de Hanzehogeschool.’

Waardevolle netwerken
Lieuwe: ‘De school had dit jaar veel moeite om voldoende opdrachtgevers te werven. Wij kunnen door onze contacten bedrijven directer benaderen. Veel ondernemers zeggen geen tijd te hebben, of (nog) geen ambities voor buitenlandse projecten. Wij proberen ze toch enthousiast te maken over de voordelen voor hun bedrijf.

Het doel van dit verhaal is natuurlijk om ons bedrijf en de Health Hub te promoten, maar vooral om te laten zien dat ook studenten Bedrijfskunde hier welkom zijn. Dat er ook voor hen mooie leeropdrachten georganiseerd kunnen worden. Het is tevens een mooi voorbeeld van de meerwaarde van een netwerk, van zowel Health Hub Roden als Ruber Acia.

Tot slot een oproep aan ondernemers: hebt een internationaal vraagstuk en wilt u meedoen met het Exportise Talent Programme? Laat ons het weten!

Mei 2022