Innovatief hulpmiddel voor behandeling nierfalen

ParaMedir BV ontwikkelt een nieuw medisch hulpmiddel om de behandeling van nierfalen te verbeteren. Om dit tijdig te herkennen, zijn hoogfrequente metingen van indicatoren in de urine nodig, die de arts in staat stellen accuraat te handelen. De huidige instrumenten kunnen dit niet bieden. Hoe werkt deze innovatie? We vroegen het aan Pieter Oomen, technisch en wetenschappelijk directeur (cto/cso) van ParaMedir.

Wat is de Urimoni?
Pieter: ‘De Urimoni is een innovatief meetinstrument. Het is uniek omdat we er twee belangrijke technologieën in hebben gecombineerd*. Het is een handzaam apparaat dat uit een zeer kleine hoeveelheid urine een groot aantal gegevens haalt, met zeer grote regelmaat. Het kan bijvoorbeeld op een IC-afdeling worden geplaatst, dus dicht bij het bed, om de arts doorlopend te informeren over de medische staat van de urine van de patiënt. Zodat deze snel kan handelen als er afwijkingen worden geconstateerd.’

* Microfluidics (techniek van het bewerken en analyseren van vloeistoffen op micrometerschaal) en biosensing (techniek om de concentratie van een bepaalde stof in het lichaam om te zetten in een meetsignaal).

ParaMedir
Pieter Oomen is het bedrijf in de zomer van 2018 gestart, samen met Carlos Cordeiro, nu algemeen directeur (ceo). Pieter heeft expertise en ervaring op het gebied van microfluidics en Carlos op het gebied van biosensing. Ze kennen elkaar al sinds hun studie in Groningen, waar ze een tijdlang in hetzelfde laboratorium werkten. Destijds hadden ze al een vergelijkbare langetermijnvisie op innovatieve technologieën in het laboratorium.

Toen ze een paar jaar geleden weer met elkaar in contact kwamen, besloten ze dat het tijd was hier iets mee te doen. Het gevolg was de oprichting van ParaMedir, dat begon als een conceptueel gebeuren, maar dat zich begin 2020 vestigde in de Health Hub. Sinds die tijd is het daar actief in het biochemisch laboratorium. In het begin met twee medewerkers, maar inmiddels lopen er al tien mensen rond. In 2019 trad Jasper Dijkstra in dienst als zakelijk directeur, met expertise op het gebied van business development in life sciences en medische hulpmiddelen.

Aanleiding
‘Waarom we de Urimoni hebben ontworpen? Carlos en ik waren tijdens onze wetenschappelijke carrière altijd op zoek naar innovatieve manieren om dingen met biologische relevantie te meten. Uit gesprekken met IC-artsen begrepen we dat er behoefte bestaat aan meer informatie over biomarkers* voor de nierfunctie. Die worden normaal gesproken gemeten in een laboratorium, dat vaak ook buiten het ziekenhuis ligt. Dat is een traag logistiek gebeuren en kan meestal maar maximaal twee keer per dag worden uitgevoerd. Daardoor loop je vaak achter de feiten aan.’

* samenvoeging van ‘biologische’ en ‘marker’: een indicator van de medische staat van het lichaam, die specifiek en reproduceerbaar gemeten kan worden.

Nierfalen
Van grofweg 1 op de 3 mensen die op een IC liggen functioneren de nieren niet goed. Ook na een opname houden veel patiënten nierproblemen, die soms leiden tot permanente schade, dialyse of zelfs een niertransplantatie. Het voorkomen of accurater behandelen van nierproblemen bij een IC-patiënt lijkt dus veel te kunnen opleveren. Nu kan de verpleegkundige alleen zien of de patiënt voldoende plast en een paar keer per dag een urinemonster naar het laboratorium sturen. Bijkomend aspect is dat op het moment dat de meting wordt gedaan, het nierfalen al een etmaal kan bestaan.

Pieter: ‘De Urimoni staat op de IC, gebruikt hele kleine samples en kan wel 100 keer per dag een meting doen. De arts en verpleegkundige krijgen hierdoor veel informatie en kunnen accuraat handelen. We streven naar een handzaam apparaat dat gebruikersvriendelijk is. Het werk op een IC is al heel arbeidsintensief en daarom moeten apparaten gemakkelijk te bedienen zijn.

Met de Urimoni hopen we bij te dragen aan snellere en betere diagnoses. Uiteindelijk, en dat is onze grote droom, hopen we met de Urimoni ook de therapie te kunnen monitoren. Dus dat wanneer je de behandeling aanpast, bijvoorbeeld met medicijnen, je de effecten hiervan meteen terug kan zien in de metingen.’

Test
We hebben een prototype ontwikkeld, waar we al zo’n 500 patiëntsamples mee hebben getest. De uitkomsten hebben we vergeleken met die van een traditionele meting. Op dit moment testen we het prototype bij een van onze clinical partners, het UMCG. En de eerste resultaten zijn veelbelovend! Op deze manier krijgen we direct informatie uit de praktijk. De feedback van artsen en verpleegkundigen is voor ons heel waardevol.

Health Hub Roden
Het (Groningse) bedrijf ParaMedir is actief in het biochemisch laboratorium van Health Hub Roden. 'Ondanks de coronamaatregelen, die de Health Hub gelukkig heel serieus neemt, hebben we de afgelopen jaren goed kunnen doorwerken. En kunnen groeien. Dat was voor ons als startup erg belangrijk. Er lopen hier ook veel slimme studenten rond die ons hebben geholpen. Het is interessant om met hen samen te werken, zij kijken soms net iets anders naar de dingen. Zoals de protocollaire opbouw van een product: hoe zorg je dat alles werkt zoals het moet werken? Daar doen we ons voordeel mee. Omgekeerd kunnen zij profiteren van onze ervaring en expertise. Sommige studenten zijn hier zelfs na hun stage actief gebleven,’ zegt Pieter.

‘Onze vestiging in Health Hub Roden heeft absoluut meerwaarde voor ons. We profiteren vooral van de student-georiënteerde infrastructuur. Dat heeft ons ontzettend geholpen. En we kunnen gebruik maken van een prima ingericht laboratorium, uiteraard is dat voor ons heel belangrijk. Health Hub Roden is een waardevolle omgeving om te experimenteren.’

Ambitie
Pieter: ‘Een van de vervolgstappen is de Urimoni direct aan de patiënt te koppelen, zodat de metingen nog frequenter en meer realtime kunnen worden gedaan. De vloeistoffen moeten nu nog handmatig worden overgebracht in het apparaat. We werken ook aan monitoring van de therapie, dus dat je direct kunt zien welke effecten de behandeling heeft.

We hopen ook meer toepassingen te ontwikkelen. Voor andere aandoeningen en afdelingen, bijvoorbeeld cardiologie. Ook daar kan onze innovatie bijdragen aan een accurate monitoring van de patiënt.

We zetten nu voorzichtige eerste stappen in het traject van productontwikkeling, mede met behulp van een EFRO-subsidie. Voor de doorontwikkeling moeten we ook groeien en meer medewerkers in dienst nemen. We zijn optimistisch over de toekomst van onze innovatie!’

www.paramedir.nl