'Zorginnovatie moet in het drinkwater zitten'

Op maandag 14 november bezocht minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport (LZS) een netwerkevenement in Health Hub Roden. Het thema was innovatie in langdurige zorg in relatie tot het Integraal Zorgakkoord (IZA). Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijs, overheid en andere betrokken organisaties deelden hun kennis en ervaring en formuleerden een advies aan de minister over de aanpak in Noord-Nederland.

De minister was erg enthousiast over de door het Zorg Innovatie Forum (ZIF) en Health Hub Roden georganiseerde netwerkbijeenkomst. “Er zit veel doe-vermogen in de regio en er wordt veel samengewerkt. Het is goed om te zien dat het besef dat het anders moet, er al is! De ideeën die ik vandaag gehoord heb gaan over vernieuwingen in de zorg, het verbeteren van zelfstandigheid, gebaseerd op de kracht van de patiënt zelf.” De minister vindt dat innovatie ‘in het drinkwater moet zitten’: innovatie moet iets zijn dat je iedere dag doet en waar je voor gaat.

Drie thema’s: ‘Thuis als het kan’, ‘Verplegen in de toekomst’ en ‘Radicaal anders werken’ stonden centraal in de bijeenkomst. Organisaties, onderzoekers en stichtingen die actief zijn op deze thema’s deelden hun ervaring en visie in een informele setting met de minister. Belangrijke adviezen waren: ‘Leer elkaar kennen, want vanuit vertrouwen kan ruimte gecreëerd worden om te experimenteren. Praat met de mensen op de werkvloer. Ga uit van de kracht van de patiënt. Probeer flexibel te denken en geef voorrang aan preventie.’ Lector Digitale Innovatie Job van ’t Veer begeleide de minister tijdens de tafelgesprekken. Hij omschreef de tijdens de bijeenkomst genoemde proeftuin als een uitstekend idee.

Gelijktijdig met het bezoek van de minister werd een netwerkbijeenkomst gehouden met een ‘Innovation Corner’. Hier werden verschillende initiatieven, technologische ontwikkelingen en andere innovaties gedemonstreerd en was er volop mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te netwerken.

Voor ZIF en Health Hub Roden was dit een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst. Het ZIF houdt zich al geruime tijd bezig met e-health en digitalisering. Directeur Karin Kalverboer: “Er ligt een grote transitie-opgave voor ons. Die moeten we gezamenlijk aanpakken, samen met de gebruikers en de partners uit de gehele keten.” Bij Health Hub Roden wordt dagelijks gewerkt aan innovatieve technische oplossingen voor vraagstukken in zorg er welzijn. Directeur Peter Boonstra: “De ontwikkelingen in de zorg maken het noodzakelijk om met techniek de zorgprofessionals te ondersteunen. Hierbij moeten verschillende domeinen elkaar ontmoeten én meer samenwerken. Deze netwerkbijeenkomst was hier een mooi voorbeeld van.”

Beide partijen zijn ook betrokken bij De Slimme Zorgestafette (SZE) die in regio Noord van 20 t/m 24 februari plaatsvindt. “Dit is een mooie gelegenheid om gezamenlijk weer van ons te laten horen!”

Foto's (door Jarno Kraayvanger)