Vier jaar project Vital Regions

Health Hub Roden als één grote show & to do room van nieuwe technologieën voor de zorg-, welzijn- en medische sector.

In de afgelopen vier jaar heeft Health Hub Roden meegewerkt aan project Vital Regions. Dit InterReg VA-project wil dat dorpsgemeenschappen vitaal, belevingsrijk en zelfredzaam worden en richt zich daarbij met name op Noord-Nederland en de aangrenzende regio’s in Duitsland. Wat is er in de afgelopen vier jaar bereikt? We spraken met Piet Alberts, projectmanager Vital Regions en Albertine Knol, projectmanager Health Hub Roden.

Centraal in dit project stond de praktische aanpak. Piet: ‘’Er zijn diverse nieuwe producten ontwikkeld, getest en gevalideerd. Dit is gedaan in nauwe samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en gebruikers. Daarnaast hebben we onderzocht hoe de producten het beste in de markt gezet konden worden. Een proces waarin we intensief hebben samengewerkt met verschillende disciplines. Vier hogescholen: Jade hogeschool in Oldenburg, Hogeschool Osnabrück, Hanzehogeschool en NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast hebben we gewerkt met veertien MKB-bedrijven en negen testlocaties. Health Hub Roden was één van deze testlocaties.’’

Samenwerking
De resultaten van de afgelopen vier jaar zijn goed te noemen. Piet: ‘’In het algemeen hebben we veel bekendheid gegeven aan technologie en zorg. En er zijn nieuwe (inter)nationale netwerken op dit gebied gevormd. Mijn rol was voornamelijk om een goede samenwerking op te zetten. Dat is gelukt. Ik weet zeker dat dit netwerk ook na het project zal blijven bestaan. Naast de samenwerking ben ik ook heel trots op de producten die vanuit het project ontwikkeld zijn en nu o.a. bij Health Hub Roden staan.’’

Creëren van een ‘health tech innovation playground’
Health Hub Roden is gevestigd in een prachtig pand. Albertine: ‘’Maar we willen méér. We willen dat Health Hub Roden één grote show & to do room is van nieuwe technologieën voor de zorg-, welzijn- en medische sector. Project Vital Regions was daarom voor ons een ideaal project om bij aan de sluiten. Dankzij dit project konden we namelijk kritisch kijken wat innovatie op het gebied van domotica voor ons betekent. Wij willen graag mensen inspireren. En daarom vooral studenten, zorginstellingen en ondernemers laten nadenken over technologieën die in de toekomst op de markt komen.’’

Domotica toolbox
Er zijn diverse samenwerkingen opgezet en Health Hub Roden heeft innovatieve producten kunnen aanschaffen. Albertine: ‘’Zo kunnen studenten nu met behulp van een domotica toolbox diverse nieuwe vormen van domotica ontwikkelen. Denk aan een magische spiegel waarin je je hartslag, slaappatroon en bijvoorbeeld bloeddruk kunt gaan aflezen. Maar we hebben nu ook handige onderdelen voor nieuwe producten tot onze beschikking. De drempel om tot innovatie te komen wordt daardoor zo laag mogelijk.’’ Albertine vult aan: ‘’Ook konden we met behulp van Vital Regions een aantal bestaande producten aanschaffen. Zo zijn we bijvoorbeeld ontzettend blij met het mollenspel, waar studenten nu creatieve sportlessen voor ouderen mee kunnen ontwikkelen in de vorm van een workshop. Of met onze nieuwe Einscan van Shining. Dit is een handheld scan apparaat wat met hoge precisie objecten kan scannen om ze vervolgens om te zetten naar 3D modellen. Met behulp van deze scans krijg je meer inzicht in producten om deze vervolgens beter te kunnen analyseren. Vele studenten en bedrijven gaan gebruik maken van dit product.’’

Toekomst
Dat project Vital Regions nu na vier jaar wordt afgerond, betekent niet dat het ook klaar is. Piet: ‘’Er wordt inmiddels met het ontstane netwerk gewerkt aan een nieuw project, deels gebaseerd op de ervaringen uit het Vital Regions project. We denken eraan om producten te gaan ontwikkelen die een belangrijke aanvulling zijn op het bewegingsapparaat voor medici, maar ook voor mensen met een bewegingshandicap. We gaan de komende maanden zien wat die plannen ons brengen.’’

Bekijk hier het verslag 'Vital Regions' (pdf)


Lees ook het artikel 'Verslag symposium Vital Regions' (22 april 2021).