Eindpresentatie TIC lichting Februari

Iedereen kan meedoen met de ‘Belevenistafel’, een vraagstuk vanuit de Mytylschool Prins Johan Friso Haren

20 februari 2023

Afgelopen vrijdag was de eindpresentatie van de nieuwe lichting van het TIC-team (The New Innovation Crew) voor de Mytylschool Prins Johan Friso Haren (een openbare school voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal onderwijs voor leerlingen waarbij de fysieke beperking voorliggend is, óf waarbij sprake is van een meervoudige beperking). 


Na een intensieve week van kennismaken, samenwerken en creëren mochten negen studenten vanuit verschillende studierichtingen hun eerste bevindingen presenteren rondom de ‘belevenistafel’. 


Vraagstuk vanuit de opdrachtgever

De Mytylschool Prins Johan Friso heeft momenteel een model van de ‘Belevenistafel’ in gebruik, een interactieve tafel voor de zorgsector.  De ‘belevenistafel’ staat bekend als educatief hulpmiddel geschikt voor elk niveau en leeftijd met daarop verschillende educatieve spellen met  een eenvoudige interactie. Ook het afspelen van verschillende geluiden en passend kleurgebruik staan centraal. 


Het model, een groot touchscreen met een houten frame is volgens de opdrachtgever onvoldoende toegankelijk voor iedere leerling. Met deze gedachtengang is het vraagstuk dan ook om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ‘belevenistafel’ toegankelijker te maken voor iedere leerling binnen de Mytylschool. 


Iedereen kan meedoen

Met als thema ‘iedereen kan meedoen’ zijn er verschillende eerste prototypes bedacht om deze tafel toegankelijker te maken. Om tot deze inzichten te komen hebben de studenten meerdere workshops gevolgd om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar het vraagstuk. Daarnaast hebben een aantal studenten van het TIC-team een bezoek gebracht aan de Mytylschool om vanuit hier een beeld te kunnen krijgen van de situatie op locatie en hoe de leerlingen op dit moment werken met de ‘belevenistafel’. 


Tijdens het bezoek hebben de studenten ook gesprekken gehad met een aantal docenten van de Mytylschool. Hoe kijken de docenten naar dit vraagstuk? En wat vinden zij belangrijk? 

De docenten geven duidelijk aan dat ze het belangrijk vinden dat meerdere leerlingen kunnen deelnemen aan een gelijkwaardige activiteit. Een belangrijk doel is dan ook: “Dat iedereen kan meedoen met de belevenistafel”. Samen spelen is een belangrijk element in de sociale ontwikkeling van een kind, het zorgt ervoor dat kinderen beter in hun in vel zitten en dat ze ook minder frustraties ervaren. De 'belevenistafel' kan hierin een grote bijdrage leveren, mits deze niet te ingewikkeld in gebruik is. 


Inzichten TIC-team

De 'belevenistafel' kent veel mogelijkheden, maar toch staan er voor deze leerlingen te veel spellen op wat zorgt voor onduidelijkheid. Het keuzemenu met bijbehorende navigatie geeft teveel opties weer, dit zorgt bij veel leerlingen (maar ook docenten) voor de nodige verwarring.

Verder hebben we leerlingen gezien met een (gedeeltelijke) handbeperking die niet goed met het touchscreen kunnen werken. Als laatste viel op dat het design van de tafel niet altijd even handig is voor kinderen in een rolstoel, er ontstaat hierdoor een grotere afstand tot het touchscreen en dit gaat ten koste van het speelplezier en uiteindelijke beleving.


Eerste prototypes

Vanuit de inzichten die de studenten op locatie hebben meegekregen zijn er een aantal eerste ideeën bedacht om de tafel toegankelijker te maken. Deze ideeën zijn uiteindelijk uitgewerkt tot eerste prototypes. Van een handschoen met een vast focuspunt, een hengel met vast punt die vanuit verschillende hoeken bediend kan worden tot aan ideeën om het huidige design van de tafel aan te passen. Kortom, er werden tijdens deze eindpresentatie aan de Mytylschool meerdere opties gepresenteerd, welke met veel enthousiasme zijn ontvangen. 


Vervolg

Na de introductieweek van een TIC-lichting waarbij de eerste week intensief gewerkt wordt aan een gezamenlijke casus, starten de studenten vanaf de tweede week ieder individueel aan een eigen opdracht passend bij de studierichting. Hierbij zal één van de studenten doorgaan met het vervolg van het vraagstuk van de Mytylschool met als doelstelling dat er een ‘echt’ eindproduct geleverd gaat worden.