Hoe is het nu met .. Sarah Flap?

Elk jaar doen enkele tientallen studenten hun stage- of afstudeeropdracht bij Health Hub Roden. Na een half jaar hier te hebben gewerkt gaan ze verder met hun opleiding of op zoek naar een baan. De meeste houden echter contact en zo kunnen we zien hoe ze zich ontwikkelen als professionals in de wereld van zorg en innovatie. Een mooi voorbeeld is Sarah Flap. Hieronder vertelt ze haar verhaal.

September 2022
Sarah: ‘Toen ik na de havo op zoek ging naar een opleiding, ontdekte ik de bachelor Management in de Zorg (MIZ) bij de Hanzehogeschool Groningen. Ik had altijd al iets met de zorgsector en had verschillende meeloopdagen gedaan bij instellingen, maar ik zag mezelf niet aan het bed staan. De vraag was dus: wat past bij mij? Dat bleek MIZ te zijn: een bedrijfskundige opleiding, specifiek gericht op de zorg. Vakken als innovatie- en verandermanagement vond ik heel interessant.

In het begin is het lastig te bedenken wat je na deze opleiding kan gaan doen. Je wordt niet meteen manager, dus waar begin je? We waren de eerste lichting; de opleiding was net gestart en er waren nog geen voorbeelden van afgestudeerden. Bovendien kwam ik van de havo en had nog geen praktijkervaring. Toch bleek het voor mij uiteindelijk een goeie keuze.’

Afstudeeropdracht Management in de Zorg
‘De opleiding had al goeie contacten met de Health Hub en toen ik voor mijn afstudeeropdracht op zoek moest naar een geschikte plek, gaf een docent mij de tip het hier eens te proberen’, vervolgt ze. ‘Ik nam contact op met de Health Hub en kon gelijk langskomen voor een gesprek en een rondleiding’. Zodoende startte ik hier begin 2020 met mijn scriptie-onderzoek. Dat vond plaats bij Zorggroep Tangenborgh waar ik werd begeleid op de inhoud. De Health Hub begeleidde me bij het proces van mijn scriptie en mijn persoonlijke ontwikkeling. Daardoor ontdekte ik waar mijn kracht zit en ben ik beter gaan inzien waar ik naartoe wilde. Wat bij mij past.’

Stroomversnelling door corona
Sarah vertelt: ‘Mijn onderzoek zou zich richten op welke rol technologische toepassingen zouden kunnen spelen om de personele uitdagingen tegen een acceptabel kostenniveau van de wijkzorg van zorggroep Tangenborgh op termijn op te lossen. Maar de inzet van technologie werd ineens heel actueel toen we in de coronacrisis terecht kwamen. Dat gaf tegelijk beperkingen én nieuwe mogelijkheden. Mijn opdracht kwam in een stroomversnelling terecht en ik heb van de situatie gebruik gemaakt door de vraagstelling van mijn onderzoek om te zetten naar ‘Welke invloed heeft corona gehad op de veranderbereidheid van zorgmedewerkers om zorg op afstand te bieden?’ Ik heb het heel erg gewaardeerd dat de Health Hub mij hierbij heeft geholpen, waardoor ik mijn opdracht toch in een half jaar kon afronden.’

Unieke kans
‘Dat ik afstudeerde tijdens de eerste fase van de coronacrisis was een unieke kans om te kijken wat dat met zorgprofessionals doet. Worden medewerkers meer bereid om mee te werken aan bijvoorbeeld beeldbellen? Ik kon nieuwe parameters gebruiken en de uitkomst was dat medewerkers wel positiever werden. Ze zagen dat ouderen door de inzet van techniek contact konden houden met hun familie, die op afstand moest blijven. Medewerkers probeerden ze daarbij begeleiden. Dat kostte veel tijd, maar ze zagen er toch de meerwaarde van in.’

Revalidatie Friesland
‘Na mijn afstuderen overwoog ik een baan te zoeken. Dat viel tegen, er waren weinig vacatures voor projectmanagement in de zorg’, aldus Sarah. ‘Toen werd ik – mede door de Health Hub – enthousiast over de Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool Groningen. Dat leek een mooi en logisch vervolg op mijn eerdere studie. Centraal in de master staat een innovatieopdracht, daar werk je wekelijks ongeveer drie dagen aan. Ik ben een innovatie gestart bij Revalidatie Friesland, een tweedelijns revalidatie instelling.’

DCD
Ze vervolgt: ‘Bij Revalidatie Friesland bestond de wens om voor kinderen met DCD (Development Coördination Disorder) beter samen te werken met de eerstelijns zorg. Kinderen met DCD hebben een ontwikkelingsstoornis in de motoriek en vinden veel taken lastig. DCD is nog redelijk onbekend en de instelling wil werken aan een betere signalering. Ik heb veel betrokkenen gesproken: medewerkers van Revalidatie Friesland, professionals uit eerstelijns zorg en ouders van kinderen met DCD. Ook heb ik professionals uit het onderwijs gesproken, zij spelen namelijk een belangrijke rol in de signalering van kinderen met DCD. Er bleek veel enthousiasme te zijn om mee te werken. Een heel aantal professionals die ik heb gesproken wilden graag verder meedenken. Vanuit dat enthousiasme heb ik een aantal mensen verzameld in een werkgroep en met hen het vervolg opgepakt.’

‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek’
‘Het kerndoel van mijn project sloot aan bij het streven naar ‘de Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ van de instelling. Mijn project had twee subdoelen: het vergroten van de bekendheid rondom DCD en inzichtelijk maken hoe de samenwerking tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg verbeterd kan worden, om elkaar te versterken. Ik heb de innovatie met een combinatie van actieonderzoek en design research aangepakt. Vervolgens vanuit de behoefte de innovatie opgezet, in samenwerking met alle betrokkenen. Vanuit de master krijg je hiervoor tools aangereikt. De bedoeling is een eerste aanzet maken, zodat anderen er mee verder kunnen.’

Baan
‘Na mijn afstuderen in de zomer van 2021 kreeg ik een aanstelling als projectleider bij Revalidatie Friesland. Het beviel van beide kanten goed. Mijn eerste innovatie is geslaagd en loopt goed, ik ben nog steeds betrokken. Er is net een subsidieaanvraag ontvangen van ZonMw, zodat we er weer twee jaar mee verder kunnen. Dat is heel mooi.’

Nieuw project
‘Inmiddels werk ik 36 uur en leid ik ook een ander project. Dat betreft verandering in een zorgproces voor mensen met chronische pijn. Omdat de wachtlijsten hiervoor best lang zijn onderzoeken we of we het triage-proces, dus als patiënt binnenkomt, beter kunnen inrichten. Ook willen samen met de eerstelijns zorg kijken of we volgens het principe van stepped-care kunnen verwijzen, zodat de patiënt meteen op de juiste plek komt.

Noodzaak van innovatie
‘Enkele jaren geleden kregen een aantal medewerkers van Revalidatie Friesland de mogelijkheid een innovatiegerichte master te doen. Met deze collega’s vormen we een innovatieplatform om innovaties aan te jagen. Ik merk dat Revalidatie Friesland steeds meer actieonderzoek wil gaan inzetten. De waarde daarvan wordt steeds meer gezien. Revalidatie Friesland ziet in dat de zorg verandert en dat je moet innoveren om de zorg toekomstbestendig te maken. ‘Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Daar help ik graag bij.’

Toekomst
‘Hoe ik naar de toekomst kijk? Ik ben heel blij dat ik deze functie heb gekregen en dit soort projecten mag doen. Ik hoop te blijven bijdragen aan de transitie in de zorg. Op welke plek dat zal zijn is nog een vraag. Revalidatiezorg spreekt me erg aan, maar ik ben iemand die veel dingen leuk en interessant vindt. In mijn huidige functie krijg ik de kans om de zorg, de organisatie én de verschillende achtergronden te leren kennen. En ik denk dat er dan gaandeweg wel nieuwe kansen komen.

Ik wil me ook nog wat meer gaan verdiepen in onderzoek, voor meer onderbouwing bij projecten. En misschien ga ik ook nog eens promotieonderzoek doen, dat zit wel in mijn achterhoofd.’ Aldus Sarah.


September 2022