De Sirenbil wint
IPO Health Challenge 2022

Resultaten van 3,5 dag brainstormen, ontwerpen en bouwen zijn: een Headlök, Reismograaf, Sirenbil, Take Action, Ambu-tas, Døbbelwägen en een Reisdashboard*. Het zijn de innovatieve ontwerpen van zeven groepjes (2e jaars) studenten Industrieel Product Ontwerpen van de Hanzehogeschool, die zij maakten in opdracht van de Ambulancezorg Groningen. In samenwerking met Health Hub Roden.

‘Ik ben best trots op we in 3,5 dag hebben bereikt. We hebben efficiënt leren werken aan een realistische opdracht, waar we direct mee aan de slag moesten. En waarvan we in eerste instantie dachten: Dit wordt helemaal niks. Een opdracht die direct vanuit de praktijk komt werkt heel motiverend, want misschien komt ons ontwerp wel verder,’ zeiden enkele studenten na afloop.

Vraagstukken
Ambulancezorg Groningen vroeg de studenten oplossingen te bedenken voor een tweetal vraagstukken:

  • hoe kan de inzet van de ambulance voor demonstratiedoeleinden worden verbeterd? (Er is niet altijd een ambulance beschikbaar voor voorlichtingen en evenementen);

  • hoe kan de inzet van de ambulance voor training/simulatie voor (aankomend) ambulancemedewerkers worden verbeterd? En voor bijvoorbeeld werving en selectie?

De oplossing voor het vraagstuk moest in een fysiek ontwerp worden vormgegeven.

Martin Specken, docent Hanzehogeschool en begeleider: ‘Het mooie van dit project? De directe samenwerking met Ambulancezorg Groningen en Health Hub Roden. We hebben vaker samengewerkt en dat bevalt goed. Het werken op de locaties van Ambulancezorg Groningen en Health Hub Roden is stimulerend voor de studenten. De opdracht sluit direct aan op de behoefte van de ambulancemedewerkers, die meewerkten en studenten informeerden. Tot slot is ook de beoordeling vanuit de praktijk erg waardevol, daar kijken ze vanuit hun ervaring vooral naar het uiteindelijke resultaat en de haalbaarheid.’

Health Challenge
De IPO Health Challenge 2022 is jaarlijks evenement voor IPO-studenten van de Hanzehogeschool, waar Healthy Ageing een van de kernthema’s is. Dit jaar was de Challenge van 9 t/m 12 mei. De groep van 31 studenten werd verdeeld in 7 projectgroepen die zelf een van de twee vraagstukken mochten kiezen. De startbijeenkomst en de afsluiting vonden plaats in Groningen, op het hoofdkantoor van Ambulancezorg Groningen. De twee tussenliggende dagen werkten de studenten in Roden, bij de Health Hub. Daar staat ook een ambulance, waardoor ze een goed beeld konden krijgen van de situatie. De bedoeling was dat de studenten een product bedachten en uitwerkten waarmee deze ambulance beter ingezet kan worden.

Presentaties en winnaar
Donderdag 12 mei mochten de studenten hun resultaten pitchen. Dat leverde 7 mooie oplossingen voor de gestelde vraagstukken op. De studenten vertelden enthousiast over hun ontwerp en demonstreerden hun prototypes. Ze hadden er duidelijk veel energie in gestoken en waren trots op hun ontwerp.

Winnaar
Er was een jury aangesteld met vertegenwoordigers van Ambulancezorg Groningen (José Godlieb en Arnold Roege) en Health Hub Roden (Egbert Wiltens). Het was tenslotte een challenge en er moest een winnaar worden aangewezen. Na de presentaties trok de jury zich terug voor beraad. Het was niet eenvoudig een keuze te maken, maar uiteindelijk riepen ze de Sirenbil uit tot het beste ontwerp, omdat het beste antwoord gaf op de vraagstelling én veel potentie had. Het is een systeem waarmee de ambulance bij evenementen en voorlichting, op bijvoorbeeld scholen, uitgeklapt of - geschoven kan worden. Daardoor kan aan meer mensen tegelijk de binnenkant worden gedemonstreerd.

Het ontwerp dat volgens de jury ook veel potentie had was de Headlök, en waardeerde deze met een aanmoedingsprijs. In het algemeen zei de jury positief verrast te zijn door de uitkomsten van de challenge: ‘We zijn onder de indruk van wat jullie in korte tijd hebben bereikt, supergoed gedaan!’

Ambulancezorg Groningen heeft de intentie een vervolg te geven aan de challenge, door het aanbieden van stages en gaat ook serieus kijken naar het eventueel verder ontwikkelen van Headlök.

* Waar staan deze mooie namen voor?

Sirenbil: een systeem om de ambulance uit te klappen om aan meer mensen tegelijk de binnenkant te demonstreren.


Headlok: een verbeterde versie van een ‘kraag’ om de nek te stabiliseren.


Reisdashboard: een elektronisch hulpmiddel om de verpleegkundige te informeren over aankomende (scherpe) bochten in de weg.


Ambu-tas: een tas in de vorm van een ambulance met inhoud die gemakkelijk mee te nemen is voor een demonstratie/voorlichting.

Reismograaf: een elektronisch hulpmiddel om (aankomend) chauffeurs te trainen.


Take Action: een spel om (aankomende) ambulancemedewerkers op een aansprekende manier te trainen.


Døbbelwägen: een spel in de vorm van een ambulance met dobbelstenen om ambulancemedewerkers te trainen.


Mei 2022